top of page

Çek Kimya ve Teknoloji Üniversitesi

 Şehir : Prag
QS Ranking 2021: #342
Times Ranking 2021: #1000+
YÖK Denkliği: +


Üniversite hakkında:
Prag 1952 yılında kurulmuştur, ancak şehrin kökenleri Prag Politeknik’te ilk kimya kursunun
verildiği 1807 tarihine dayanır. Politekniğin 1920’de yeniden düzenlenmesi, kimya
departmanının Çek Teknik Üniversitesi’nin 7 bölümünden biri olan Kimyasal Teknoloji Okulu
halini almasıyla sonuçlanmıştır.


Çek Kimya ve Teknoloji Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamasında en iyi %4’lük
kesimde yer alır . Bu enstitü bilim, araştırma ve inovasyon odaklı yaratıcı aktiviteleri ile öne
çıkmaktadır. Üniversite öğrenciler, profesörler ve araştırma görevlileri için yüksek kalitede ve
modern araştırma malzemeleri sunar. Üniversite Prag’da konumlanmış 8 modern
laboratuvarda faaliyet göstermektedir. Bu laboratuvarlar öğrenci projeleri, hibe destekli
araştırmalar ve endüstriyel uygulamalar için kullanılır.

 


Dünya Çapında İş Birlikleri
Prag’daki UCT dünya çapında 100’den fazla üniversite ve enstitü ile iş birliği içindedir.
Üniversite Çek Cumhuriyeti’nde Erasmus+ programına en aktif katılım gösteren üniversite
olmakla beraber, 5. ve 6. Framework Program’ları, COST, EUREKA ve Leonardo da Vinci gibi
diğer programlara da katılmaktadır.

 


Önemli Araştırmalar
Günümüzde UCT Prag; Avrupa Birliği Gıda Kalitesi ve Güvenliği Danışma Grubu üyesi
Jana Hajšlová, ERC ödülü sahibi František Štěpánek ve gelişmiş işlevsel nanorobotlar ekibinin
başı Martin Pumera gibi birçok muhteşem uzman ile övünmeye hak kazanmıştır.
Gıda Kalitesi Projeleri : FoodSmartphone - gıda kalitesi ve güvenilirliğinin sahada testi üzerine
akıllı telefon analizleri, MultiCoop- iş birliği güçlendirmek ve gıda ve yem güvenliğini kapsamlı
bir şekilde değerlendirmek için yeni bir platform oluşturma amaçlı çok disiplinli yaklaşım,
AUTHENT-NET - gıda orijinalliği araştırma ağı.
Bilim Eğitimi: SCICHALLENGE - katılımcı teknikleri ve dijital medyayı kullanan yeni neslin
bilim mücadeleleri.
Kimya tarihinin bir dizi önemli şahsı UCT Prag ile bağlantılıdır. Bu şahıslardan 3’ü kendi
alanlarında meşhur olan Nobel Ödülü sahibi Vladimir Prelog , kontak lenslerin mucidi Otto
Wichterle ve Çek kimyasal isimlendirmesinin yazarı Emil Votoček’tir .
UCT Prag, Eurobachelor derecesi sağlama yetkisi edinmiş ilk Çek üniversitesidir. Adından da
belli olduğu üzere, bu takdir belgesi UCT Prag’da verilen prestijli lisans eğitiminin Avrupa
standartlarında olduğunu tasdik eder.


Lisans eğitimi 3 yıl, yüksek lisans eğitimi ise 2 yıl sürmektedir.

indir.png
bottom of page